Uw steun

FIKO

Met een financiële bijdrage voor FIKO geeft u extra zuurstof aan ons onderzoek!

Giften zijn zeer welkom
op rekeningnummer BE 45 7340 1941 7789
met mededeling 400/0012/68214

Giftenrekening KU Leuven, Oude Markt 13, 3000 Leuven
De KU Leuven reikt een fiscaal attest uit voor bijdragen vanaf 40 euro.

Doe een gift